Predvedenie techniky a zaškolenie obsluhy

Samozrejmosťou pri predaji nových strojov a techniky je kompletný predpredajný servis, predvedenie zariadenia a zaškolenie obsluhy. Po dohode dovezieme stroj k zákazníkovi. Po zaškolení obsluhy vieme vydať CERTIFIKÁT - Oprávnenie k obsluhe stroja.

Predvedenie techniky a zaškolenie obsluhy